Przejdź do komentarzy

Gospodarka obiegu zamkniętego w miastach: konferencja końcowa projektu URBANREC

W dniach 6 i 7 listopada br. w Brukseli odbędzie się końcowa konferencja europejskiego projektu URBANREC. Instytucje uczestniczące w projekcie, w tym: partnerzy publiczni, instytuty naukowe, przedsiębiorstwa i firmy technologiczne oraz organizacje eksperckie, dokonają prezentacji wypracowanych rozwiązań w zakresie waloryzacji i powtórnego użycia przedmiotów wielkogabarytowych oraz podsumują efekty prowadzonych działań.
 


Odpady wielkogabarytowe stanowią istotny problem, ponieważ rocznie produkuje się w Europie około 19 milionów ton tego rodzaju odpadów, z czego 60% deponowanych jest na składowiskach. Również na szczeblu instytucji Unii Europejskiej daleko jest do wypracowania spójnego podejścia w celu rozwiązania tego problemu. Cenne produkty i materiały są tracone, podczas gdy można byłoby je wykorzystać w „pętli" obiegu zamkniętego oraz efektywnie gospodarować zasobami, w szczególności poprzez ponowne użycie, naprawę i recykling.

Po ponad trzech latach wytężonej pracy nad identyfikacją i testowaniem rozwiązań w zakresie zarządzania odpadami wielkogabarytowymi, partnerzy projektu „URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania", który otrzymał dofinansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020" na podstawie umowy dotacji nr 690103, przedstawią wyniki projektu podczas końcowej konferencji.

Konferencja odbędzie się 6 listopada br. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli i będzie okazją do przedstawienia wybranych zagadnień dot. odpadów wielkogabarytowych w perspektywie gospodarki o obiegu zamkniętym w miastach. Główne tematy obejmować będą: wyniki regionalnych programów pilotażowych realizowanych w regionie Flandrii i aglomeracji warszawskiej, jak również zalecenia prawne dotyczące poprawy jakości unijnego prawodawstwa dotyczącego odpadów wielkogabarytowych.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną również dobre praktyki związane ze strategiami ponownego wykorzystania i selektywnej zbiórki odpadów oraz wyniki demonstratorów technologicznych w zakresie waloryzacji materiałów, takich jak tworzywa sztuczne, tekstylia i drewno.

W ramach konferencji odbędzie się również spotkanie grupy roboczej ds. gospodarki o obiegu zamkniętym w obszarach miejskich. Tematem organizowanych w dniu 7 listopada br. warsztatów i dyskusji będą wyzwania związane z ponownym użyciem, a także kwestią wykorzystania tworzyw sztucznych (nie opakowaniowych)i tekstyliów - innych niż odzieżowe. Spotkanie kierowane jest szczególnie do władz samorządowych, tworząc możliwość wymiany dobrych praktyk i rozwijania lokalnych i regionalnych strategii. Odbędą się trzy równoległe sesje poświęcone sposobom opracowania i wdrażania „krok po kroku" strategii w zakresie ponownego użycia.

Aktualizowana agenda konferencji dostępna jest TUTAJ. Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja uczestników: http://www.acrplus.org/en/events/upcoming-events/join/417-circular-economy-in-cities-urbanrec-final-conferenceBliższych informacji udziela organizator: Association of Cities and Regions for Sustainable Resource Management ACR+, e-mail: info@acrplus.org


 

Więcej o projekcie URBANREC: