Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zapoznaj się z polityką prywatności.Zamknij

Przejdź do komentarzy

Krok po kroku - budynki wielolokalowe

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi dla właścicieli i zarządców nieruchomości wielolokalowych, na których zamieszkują mieszkańcy

Od dnia 1 sierpnia 2014 r.  na terenie całej Warszawy obowiązuje nowy system odbioru odpadów komunalnych. Mieszkańcy segregują odpady na trzy pojemniki.
 
Minimalne częstotliwości odbioru odpadów komunalnych

  • odpady zmieszane: co najmniej dwa razy w tygodniu;
  • odpady segregowane – suche: co najmniej raz na tydzień;
  • szkło: co najmniej raz na cztery tygodnie.

 Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych. znajdują się na stronie http://czysta.um.warszawa.pl/harmonogramy
 
Odpady zielone i wielkogabarytowe 

Odbiór odpadów zielonych prowadzony jest z terenu nieruchomości, w okresie od kwietnia do listopada.
W okresie od kwietnia do października odbiór odbywa się raz na tydzień, a w miesiącu listopadzie raz na cztery tygodnie. Terminy i sposób odbioru odpadów zielonych mogą zostać uzgodnione bezpośrednio z operatorem.

Odpady wielkogabarytowe ze wszystkich typów nieruchomości są odbierane co najmniej raz na cztery tygodnie.

Co powinien zrobić mieszkaniec domu wielorodzinnego

  • Poinformować zarząd nieruchomości, w której mieszka (wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej), np. w formie pisemnego oświadczenia, o liczbie osób zamieszkujących w mieszkaniu. Dane należy uaktualniać niezwłocznie po każdej zaistniałej zmianie. Należy pamiętać, że podanie nieprawdziwych informacji może spowodować negatywne konsekwencje prawne.

Wnosić opłatę. Mieszkańcy nieruchomości wielolokalowych uiszczają następujące miesięczne stawki opłat: 

Gospodarstwo domowe

Wysokość opłaty za odpady komunalne

segregowane

niesegregowane

jednoosobowe

10 zł

12 zł

 

dwuosobowe

19 zł

23 zł

 

trzyosobowe

28 zł

34 zł

 

czteroosobowe i więcej

37 zł

45 zł

 


Stawki za odpady niesegregowane są wyższe o ok. 20%.

Co powinien zrobić zarząd wspólnoty lub spółdzielni

  • Zbierać informacje od swoich mieszkańców, dotyczące liczby osób zamieszkujących w mieszkaniach oraz sposobu zbierania odpadów (selektywnie albo nieselektywnie).
  • Złożyć deklaracje (w przypadku zmiany danych) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, którymi zarządza.
  • Wnosić opłatę. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczamy do 28 dnia każdego miesiąca. Numery kont, na które należy wpłacać są udostępnione na stronie internetowej czysta.um.warszawa.pl oraz w urzędach dzielnic. Płatności można dokonać przelewem, kartą lub uregulować należność gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także – bez prowizji – w wybranych placówkach pocztowych na terenie całego m.st. Warszawy.
  • Aktualizować deklaracje zgodnie z przekazywanymi przez mieszkańców danymi.
  • Umożliwić odbiór odpadów.

Być na bieżąco

Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Warszawa 19115

Materiały