Przejdź do komentarzy

Krok po kroku - lokale użytkowe

System gospodarowania odpadami komunalnymi dla właścicieli i zarządców nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości wyłącznie użytkowej)

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy od 1 stycznia 2019 roku na terenie całej Warszawy obowiązuje system odbioru odpadów komunalnych, w którym segregacja odpadów odbywa się w podziale na 5 pojemników:

1. papier (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych – niebieski), napis "papier",
2. metale i tworzywa sztuczne (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych – żółty), napis „metale i tworzywa sztuczne",
3. szkło (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych – zielony), napis „szkło",
4. bio
- z gospodarstw domowych (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych – brązowy), napis „bio",
- bioodpady z targowisk oraz odpady kuchenne z gastronomii (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych – brązowy), napis „biogastronomia/ targowisko",
 
5. odpady zmieszane (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych – czarny); odpady pozostałe po wysegregowaniu pozostałych frakcji,
 
Dodatkowo:
- dla odpadów zielonych (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych – szary), napis „odpady zielone",
- do zbierania odpadów wielkogabarytowych – naklejka z napisem "odpady wielkogabarytowe" na pojemniku lub wyznaczone miejsce przy altanie śmietnikowej.

Minimalne częstotliwości odbioru odpadów komunalnych
papier – co cztery tygodnie,
metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,
szkło – co cztery tygodnie,
odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,
bio – co tydzień,
bio–gastronomia/targowisko – dwa razy w tygodniu,
odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,
odpady zmieszane – co dwa tygodnie.Co powinien zrobić zarządca, właściciel nieruchomości użytkowej?

Wypełnić i złożyć deklarację (w przypadku zmiany danych)

 • Wybrać druk D-M albo D-N. Deklaracje są dostępne w Wydziałach Obsługi Mieszkańców każdej dzielnicy, a także w formie elektronicznej na stronie www.czysta.um.warszawa.pl
 • Zdecydować o sposobie zbierania odpadów.
 • Czytelnie wypełnić jasne pola deklaracji. Obliczyć miesięczną opłatę zależną od sposobu zbiórki (selektywnie albo nieselektywnie), pojemności stosowanych pojemników i wymaganej liczby opróżnień tych pojemników w miesiącu.

Za jednorazowe opróżnienie pojemnika śmieci posegregowanych o pojemności:

 • 120 l – 15 zł
 • 240 l – 19 zł
 • 660 l – 37 zł
 • 770 l – 40 zł
 • 1100 l – 45 zł
 • 3500 l – 152 zł

Każde dodatkowe rozpoczęte 1000 l do odebrania powiększy opłatę o 40 zł. Stawki za odpady niesegregowane są wyższe o ok. 40%.

 • Złożyć deklarację w Urzędzie dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby albo wysłać ją listem poleconym.
 • Zachować kopię deklaracji. Kopia deklaracji może być potrzebna podczas kontroli przeprowadzanej przez Urząd.

Wnosić opłatę. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczamy do 28 dnia każdego miesiąca. Numery kont, na które należy wpłacać są udostępnione na stronie internetowej czysta.um.warszawa.pl oraz w urzędach dzielnic.
Płatności można dokonać przelewem, kartą lub uregulować należność gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także – bez prowizji – w wybranych placówkach pocztowych na terenie całego m.st. Warszawy.

Więcej szczegółowych informacji dot. odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych znajduje sie tu.


Bądź na bieżąco

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115

Materiały do pobrania: