Przejdź do komentarzy

Krok po kroku - domy jednorodzinne

System gospodarowania odpadami komunalnymi dla właścicieli domów jednorodzinnych

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy od 1 stycznia 2019 roku na terenie całej Warszawy obowiązuje system odbioru odpadów komunalnych, w którym mieszkańcy segregują odpady w podziale na 5 pojemników:

1. papier (kolor worków – niebieski),
2. metale i tworzywa sztuczne (kolor worków – żółty),
3. szkło (kolor worków – zielony),
4. bio (kolor worków – brązowy),
5. odpady zmieszane (kolor worków – czarny); odpady pozostałe po wysegregowaniu pozostałych frakcji.

Dodatkowo:
- dla odpadów zielonych (przezroczyste szare worki zapewniane przez właściciela nieruchomości).

Minimalne częstotliwości odbioru odpadów komunalnych
papier – co cztery tygodnie,
metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,
szkło – co cztery tygodnie,
odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,
bio – co tydzień,
odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,
odpady zmieszane – co dwa tygodnie.

Co powinien zrobić właściciel domu jednorodzinnego?

Wypełnić i złożyć deklarację (w przypadku zmiany danych)

  • Wybrać druk D-ZJ. Deklaracje są dostępne w Wydziałach Obsługi Mieszkańców każdej dzielnicy, a także w formie elektronicznej na stronie www.czysta.um.warszawa.pl
  • Zdecydować o sposobie zbierania odpadów.
  • Czytelnie wypełnić jasne pola deklaracji. Obliczyć miesięczną opłatę zależną od sposobu zbiórki (selektywnie albo nieselektywnie) i wielkości gospodarstwa domowego. Gdy w domu wydzielono dwa lokale, wówczas ich właściciele składają oddzielne deklaracje i płacą połowę stawki podstawowej. Jeśli w domu nikt nie mieszka, opłata wynosi zero. Mieszkańcy domów jednorodzinnych uiszczają następujące stawki opłat:

Gospodarstwo domowe

Dom jednorodzinny

Lokal mieszkalny w domu jednorodzinnym gdy wydzielono dwa lokale mieszkalne

jednoosobowe

30 zł

15 zł

 

dwuosobowe

45 zł

23 zł

 

trzyosobowe i więcej

60 zł

30 zł

 

 

Stawki za odpady niesegregowane są wyższe o ok. 20%.

  • Złożyć deklarację w Urzędzie dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby albo wysłać ją listem poleconym.
  • Zachować kopię deklaracji. Kopia deklaracji może być potrzebna podczas kontroli przeprowadzanej przez Urząd.

Wnosić opłatę. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczamy do 28 dnia każdego miesiąca. Numery kont, na które należy wpłacać są udostępnione na stronie internetowej czysta.um.warszawa.pl oraz w urzędach dzielnic. Płatności można dokonać przelewem, kartą lub uregulować należność gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także – bez prowizji – w wybranych placówkach pocztowych na terenie całego m.st. Warszawy.

Bądź na bieżąco

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115

Materiały do pobrania: