Przejdź do komentarzy

Jak segregować odpady - krótki przewodnik

Od 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie nowy system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy od 2019 r. segregujemy odpady do 5 pojemników.

Jak segregować odpady zgodnie z wytycznymi selektywnej zbiórki odpadów, obowiązującej od 2019 roku:
a) papier (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – niebieski), wrzucamy np.: czyste opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy,
b) metale i tworzywa sztuczne (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – żółty), wrzucamy np.: puste, zgniecione butelki plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), zgniecione puszki po napojach i żywności,
c) szkło (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – zielony), wrzucamy np.: opakowanie szklane, w szczególności: puste butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach, puste opakowania po lekach, 
d) bio z gospodarstw domowych (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – brązowy), wrzucamy np.: odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, kości oraz tłuszczów zwierzęcych,
e) zmieszane (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – czarny); odpady pozostałe po wysegregowaniu pozostałych frakcji, czyli tylko to, czego udało się rozdzielić do wymienionych pojemników na odpady segregowane lub czego nie można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK.
 
Dodatkowo:
f) odpady zielone (kolor pojemników oraz naklejek informacyjnych – szary, kolor worków – szary/przezroczysty), np.: liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie (odbiór od marca do listopada),
g) jako odpady wielkogabarytowe, np.: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów.Pamiętaj: zapytaj swojego administratora, gdzie znajdziesz miejsce przeznaczone do składowania odpadów wielkogabarytowych.

Do pojemników przeznaczonych na segregację odpadów komunalnych NIE WOLNO WRZUCAĆ:
a) papier: zatłuszczonych opakowań z papieru, zużytych ręczników papierowych i chusteczek,
b) metale i tworzywa sztuczne: zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, puszek i pojemników po farbach, butelek po olejach samochodowych, opakowań po aerozolach, opakowań po olejach silnikowych, zatłuszczonego styropianu po żywności,
c) szkło: szkła stołowego, ceramiki, wyrobów ze szkła żaroodpornego, szkła okiennego, luster, szyb, żarówek świetlówek,
d) bioodpady: resztek mięsnych, kości oraz tłuszczy zwierzęcych, oleju jadalnego, ziemi i kamieni, odchodów zwierząt,
e) zmieszane: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, AGD, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i remontowych, odpadów zielonych, leków oraz chemikaliów.
 
Dodatkowo:
f) do odpadów zielonych: kamieni, popiołu, ziemi,
g) jako odpady wielkogabarytowe: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego (np.: starych pralek, lodówek), materiałów i odpadów budowlanych, remontowych, wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, ram okiennych, drzwi, niesprasowanych dużych kartonów, opon samochodowych.