Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zapoznaj się z polityką prywatności.Zamknij

Przejdź do komentarzy

Pytania i odpowiedzi

Wpisz interesujące słowo, aby zawęźić listę

 

Kiedy wejdzie w życie nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19)?

Zasady zbiórki odpadów komunalnych w Warszawie po 1 lipca 2017 roku pozostają bez zmian.

Z uwagi na obowiązujące umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy zmiany wynikające z rozporządzenia zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Jakie zasady selektywnej zbiórki odpadów są obecnie obowiązujące w Warszawie?

Od 1 sierpnia 2014 r. mieszkańcy m.st. Warszawy segregują odpady na trzy pojemniki:

a) do czerwonego pojemnika lub worka wrzucamy „segregowane suche”; np. suchy papier i tektura, butelki plastikowe oraz inne opakowania wykonane z plastiku, kartony po sokach oraz puszki;

b) do zielonego pojemnika lub worka wrzucamy „szkło opakowaniowe”; np. butelki i słoiki. Powinny być one pozbawione metalowych nakrętek i kapsli (te wrzucamy do pierwszego pojemnika). Nie myjemy odpadów.

c) natomiast do czarnego pojemnika wyrzucamy wszystko to czego nie możemy wrzucić do pojemnika czerwonego i zielonego ani do kompostownika, oraz czego nie możemy oddać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK.

Co z odpadami zielonymi w okresie jesiennym?

Odpady zielone, m.in. liście są odbierane od kwietnia do listopada. W zabudowie jednorodzinnej w okresie od kwietnia do października odbiór odbywa się raz na dwa tygodnie, a w miesiącu listopadzie raz na cztery tygodnie. W zabudowie wielolokalowej w okresie od kwietnia do października odbiór odbywa się raz na tydzień, a w miesiącu listopadzie raz na cztery tygodnie. Terminy i sposób odbioru odpadów zielonych mogą zostać uzgodnione bezpośrednio z operatorem.

Co z odpadami wielkogabarytowymi, starym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz innymi odpadami?

Odpady wielkogabarytowe ze wszystkich typów nieruchomości będą odbierane w ramach zbiórek akcyjnych, co najmniej raz na cztery tygodnie. Dodatkowo, w okresie poświątecznym w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami, organizowane będą dwie zbiórki choinek.

Na podstawie umowy m.st. Warszawa z firmą ElektroEko w każdej dzielnicy Warszawy w soboty w godzinach 10:00 – 14:00 w oznakowanych punktach prowadzona jest zbiórka elektrośmieci. Adresy punktów dostępne są na tej stronie.

Akcje zbiórki przeterminowanych leków oraz termometrów rtęciowych przeprowadzana jest w wyznaczonych aptekach. Ich lista znajduje się na stronie pod adresem:

http://czysta.um.warszawa.pl/documents/10181/78936/apteki

Co z odpadami remontowymi – kto je odbierze?

Odpady z remontów, w tym gruz, wytworzone przez przedsiębiorców nie są odpadami komunalnymi. Zgodnie z prawem, to firma remontowa powinna zapewnić kontener przeznaczony na ten cel i po zakończeniu prac wywieźć go we własnym zakresie w ramach wykonywanej usługi. W przypadku prowadzenia remontu samodzielnie należy powstałe odpady remontowe zawieźć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Kiedy będzie znany harmonogram i częstotliwość odbioru odpadów?

Z harmonogramami odbioru odpadów można zapoznać się na stronie http://czysta.um.warszawa.pl/harmonogramy

Śmieci będą odbierane od mieszkańców tych dzielnic według następujących zasad:

1. zabudowa jednorodzinna:

a. odpady zmieszane (odpadki kuchenne etc.): co najmniej raz na dwa tygodnie,

b. odpady segregowane – suche (papier, karton, plastik, kartony po sokach i mleku etc.): co najmniej raz na cztery tygodnie,

c. szkło: co najmniej raz na cztery tygodnie;

2. zabudowa wielorodzinna:

a. odpady zmieszane: co najmniej dwa razy w tygodniu,

b. odpady segregowane – suche: co najmniej raz na tydzień,

c. szkło: co najmniej raz na cztery tygodnie.

Zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy m.st. Warszawa, firmy zobowiązane są do odbioru odpadów komunalnych w taki sposób, aby nie dochodziło do przepełnienia pojemników.

W takim przypadku po pierwsze firma powinna zwiększyć pojemnik ze 120 l na 240 l (dotyczy zabudowy jednorodzinnej). Jeżeli to okaże się niewystarczające uzasadniona będzie zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.

Czy firmy odbierające odpady zapewnią mieszkańcom pojemniki?

Tak. Firmy odbierające odpady zapewnią pojemniki na odpady zmieszane, Odpady segregowane suche i szkło opakowaniowe dla nieruchomości wielolokalowych. Właściciele domów jednorodzinnych, otrzymają pojemniki na odpady zmieszane, a worki na odpady segregowane suche i szkło opakowaniowe.

Czy w związku z wejściem nowego systemu odbioru odpadów zmienią się stawki opłat?

Obowiązujące stawki uchwalone zostały przez Radę m.st. Warszawy 12 czerwca 2013 r. Na chwilę obecną nie są planowane zmiany ich wysokości.

Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie stawek:

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2013/6616/akt.pdf

Jakie są stawki opłat za wywóz odpadów dla mieszkańców domów wielorodzinnych?

Za odbiór śmieci segregowanych warszawiacy mieszkający w domach wielorodzinnych płacą:

- w przypadku gospodarstw domowych liczących jedną osobę: 10 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 19 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy osoby: 28 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących cztery lub więcej osób: 37 zł.

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, opłata wynosi:

- w przypadku osób mieszkających samotnie: 12 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 23 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy osoby: 34 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących cztery lub więcej osób: 45 zł.

Uchwała wprowadzająca powyższe stawki została opublikowana 13 czerwca 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Weszła w życie z dniem 28 czerwca 2013 r.

Ile płacą właściciele domów jednorodzinnych?

Właściciele domów jednorodzinnych uiszczają comiesięczną opłatę za odbiór posegregowanych odpadów według następujących stawek:

- w przypadku osób mieszkających samotnie: 30 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 45 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy lub więcej osób: 60 zł.

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, opłata wynosi:

- w przypadku osób mieszkających samotnie: 36 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 54 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy lub więcej osób: 72 zł.

Uchwała wprowadzająca powyższe stawki została opublikowana 13 czerwca 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Weszła w życie z dniem 28 czerwca 2013 r.

Ile płacę jeśli mieszkam w domu jednorodzinnym, gdzie wyodrębnione są dwa lokale?

W sytuacji, gdy w domu jednorodzinnym wyodrębniono dwa lokale – wówczas ich właściciele składają oddzielne deklaracje i płacą połowę stawki podstawowej. W takiej sytuacji miesięczna opłata za odbiór odpadów posegregowanych wynosi:

- w przypadku osób mieszkających samotnie: 15 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 23 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy lub więcej osób: 30 zł.

Natomiast jeśli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, opłata wynosi:

- w przypadku osób mieszkających samotnie: 18 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 27 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy lub więcej osób: 36 zł.

Uchwała wprowadzająca powyższe stawki została opublikowana 13 czerwca 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Weszła w życie z dniem 28 czerwca 2013 r.

Jak wygląda odbiór i ewentualne opłaty w przypadku nieruchomości typu dom jednorodzinny, ale nie zamieszkały?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku braku reakcji firmy Wykonawcy, takie zdarzenie prosimy zgłosić na numer 19115 lub poprzez portal warszawa19115.pl

Jakie są stawki opłat za wywóz odpadów dla przedsiębiorców, instytucji itp.?

Za jednorazowe opróżnienie pojemnika śmieci posegregowanych o pojemności 120 l przedsiębiorcy płacą 15 zł. Za odbiór 240 l śmieci zbieranych w sposób selektywny stawka wynosi 19 zł, za 660 l - 37 zł, za 770 l - 40 zł, za 1100 l - 45 zł. Jednorazowe opróżnienie pojemnika śmieci zbieranych selektywnie o pojemności 3 500 l kosztuje 152 zł. Każde dodatkowe rozpoczęte 1000 l do odebrania powiększy opłatę o 40 zł.

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata wynosi:

- 21 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów,

- 27 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów,

- 52 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 660 litrów,

- 56 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 770 litrów,

- 63 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów,

- 213 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 3500 litrów, powiększone o 50 zł za każde kolejne rozpoczęte 1000 litrów pojemności pojemnika.

Uchwała wprowadzająca powyższe stawki została opublikowana 13 czerwca br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Weszła w życie z dniem 28 czerwca 2013 r.

Co zrobić w sytuacji w której firmy odbierające odpady nie wywiązują się z zobowiązań?

Wszelkie problemy dotyczące jakości usług firm odbierających odpady z terenu Miasta należy zgłaszać do Urzędu Miasta pod numer infolinii Urzędu m.st. Warszawy – 19 115. Można skorzystać z zakładk „Zgłoś problem" na stronie czysta.um.warszawa.pl

Kto składa deklaracje? Czy opłaty pozostaną bez zmian?

Deklaracje są składane przez właścicieli nieruchomości (osoby fizyczne - w przypadku budynków jednorodzinnych), osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną (zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych) w przypadku budynków wielorodzinnych lub profesjonalnych zarządców nieruchomości, którym delegowano obowiązki w przedmiotowym obszarze. Wypełnione dokumenty należy złożyć do Wydziałów Obsługi Mieszkańców w poszczególnych dzielnicach lub przesłać listem poleconym do Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej dzielnicy.

Deklaracje oraz załączniki do nich są także dostępne w formie elektronicznej na witrynie czysta.um.warszawa.pl. Istnieje możliwość złożenia deklaracji w formie elektronicznej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Aby to uczynić, dokument trzeba opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Właściciele mieszkań własnościowych w budynkach wielolokalowych, składają jedynie oświadczenie swoim spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym lub zarządcom nieruchomości, co do liczby osób mieszkających w danym lokalu. Przykład takiego oświadczenia znajduje się na stronie:

http://czysta.um.warszawa.pl/documents/87484/0/oswiadczenie.pdf

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych pozostają bez zmian.

Chcę złożyć powtórnie deklarację. Jakie pole zaznaczam w formularzu deklaracji: „deklaracja” czy „nowa deklaracja”?

W przypadku składania kolejnej deklaracji (na przykład z powodu aktualizacji danych lub zmiany obowiązujących stawek) należy zaznaczyć pole „nowa deklaracja”.

Do kiedy muszę zapłacić za odbiór odpadów?

Należy dokonywać opłaty standardowo do 28 dnia każdego miesiąca. Każda osoba składająca deklarację w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy otrzyma swój indywidualny numer rachunku bankowego na który będzie wnosić opłaty. Wpłat można również dokonywać na rachunek ogólny, dedykowany dla danej dzielnicy.

Płatności można uregulować przelewem, gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także – bez prowizji – w wybranych placówkach pocztowych.

Jakie są moje obowiązki jako mieszkańca budynku wielorodzinnego?

Mieszkańcy domów wielorodzinnych powinni poinformować zarząd nieruchomości o liczbie osób zamieszkujących w mieszkaniu oraz wybranym sposobie zbierania odpadów. Należy również pamiętać o aktualizowaniu tych informacji u zarządcy po każdej zaistniałej zmianie. Opłaty za odpady mieszkańcy domów wielorodzinnych wnoszą do wspólnot bądź spółdzielni w czynszu na dotychczasowych zasadach.

Jakie są obowiązki zarządu wspólnoty lub spółdzielni?

Należy zbierać informacje od swoich mieszkańców, dotyczące liczby osób zamieszkujących w mieszkaniach oraz sposobu zbierania odpadów (selektywnie albo nieselektywnie). Następnie trzeba złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, którymi dany zarząd posiada we władaniu. Termin wnoszenia opłaty do urzędu za odbiór i zagospodarowanie odpadów z zarządzanych nieruchomości upływa z 28 dniem każdego miesiąca. Ponadto zarząd jest zobowiązany aktualizować deklaracje zgodnie z przekazywanymi przez mieszkańców danymi oraz umożliwić firmie odbierającej odpady ich odbiór.

Czy zarząd wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej musi składać deklarację za swoich lokatorów czy mogą oni złożyć je indywidualnie do Urzędu Dzielnicy?

Od dnia 1 lutego 2015 r. obowiązuje nowe brzmienie przepisu art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowiące, że „jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową”.

Powyższe oznacza - w przypadku spółdzielni mieszkaniowej - ciążący na zarządcy nieruchomością wspólną (art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych), obowiązek złożenia deklaracji. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej – jeśli w budynku wielolokalowym wyodrębniono więcej, niż 7 lokali - obowiązek złożenia deklaracji obciąża zarząd wspólnoty. Jeśli w budynku wielolokalowym zostało wyodrębnionych nie więcej, niż 7 lokali, a wspólnota nie powołała zarządu, ani zarządcy, wówczas obowiązek złożenia jednej deklaracji ciąży na wszystkich członkach wspólnoty mieszkaniowej.

Co w przypadku jeśli lokatorzy zgłaszają do zarządów spółdzielni mieszkaniowych, że będą indywidualnie składać deklaracje, gdyż mają odrębną własność lokali?

W świetle treści ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) nie budzi wątpliwości, że w budynkach, których właścicielem pozostaje wyłącznie spółdzielnia, to na niej, a nie jej członkach, ciążą obowiązki związane z ponoszeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g.).

W przypadku, gdy w ramach spółdzielni wyodrębniona została własność niektórych bądź wszystkich lokali, obowiązki związane z ponoszeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ciążyć będą na zarządcy albo właścicielach lokali (art. 2 ust. 3) – właściciele lokali mogą powierzyć zarząd nieruchomością wspólną spółdzielni mieszkaniowej.

Kto ponosi odpowiedzialność karno-skarbową za fałszywe informacje w deklaracjach?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości (w tym także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) bądź osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną. Składane deklaracje powinny być wypełnione zgodnie z najlepszą wiedzą składającego deklarację, a ewentualna odpowiedzialność karna możliwa jest jedynie za zawinione działanie, wobec czego dochowanie należytej staranności przez podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji uwalnia od ponoszenia odpowiedzialności karnej.

Pytanie o wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji. Czy dokumenty te trzeba dostarczyć do urzędów dzielnic wraz z deklaracją, czy też dopiero na żądanie urzędu?

Do urzędu dzielnicy należy dostarczyć jedynie wypełnioną deklarację.

Jaki dokument jest potwierdzeniem liczby zamieszkałych osób? Czy są to oświadczenia właścicieli lokali, najemców?

Deklaracje powinny być wypełnione przez zobowiązane podmioty z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z ich wiedzą. Sposób zbierania informacji mających stanowić podstawę do wypełnienia deklaracji został przez ustawodawcę pozostawiony zobowiązanym podmiotom.

Kto powinien składać deklaracje w budynku tzw. małej wspólnoty (poniżej 7 lokali), który nie ma zarządu? Czy każdy właściciel mieszkania osobno, za swój lokal?

Do dnia 31 stycznia 2015 r. obowiązywał przepis art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym w przypadku, gdy nie został powołany zarząd w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o własności lokali albo zarządca w trybie art. 18 ust. 1 tej ustawy umocowany m.in. do podpisywania deklaracji, właściciele wyodrębnionych lokali w budynkach wielolokalowych byli uprawnieni do samodzielnego składania deklaracji. Od dnia 1 lutego 2015 r. obowiązuje ww. przepis w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015 r., poz. 87) o następującej treści: „jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową”. Powyższe oznacza, że wspólnota mieszkaniowa bez względu na ilość wyodrębnionych lokali w budynku wielolokalowym ponosi bez ograniczeń odpowiedzialność za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej w zakresie m.in. uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy składania deklaracji.

Czy w nowym systemie opłaca się selektywna zbiórka odpadów?

Tak, ponieważ właściwa segregacja odpadów w domu oznacza niższe opłaty. Samorząd zaproponował niższe stawki opłaty za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny.

Jeśli właściciel nieruchomości nie zbiera odpadów komunalnych selektywnie, wbrew złożonej deklaracji, musi brać pod uwagę, iż w drodze postępowania administracyjnego objęty zostanie wyższą opłatą za odbiór odpadów. W pierwszym etapie samorząd będzie przede wszystkim informował o nieprawidłowościach dotyczących gromadzenia odpadów komunalnych a także podejmował działania edukacyjne, tak by zmotywować mieszkańców do stosowania selektywnej zbiórki. W późniejszym etapie w porozumieniu z firmami, które będą odbierać śmieci, będzie szczegółowo kontrolowana zawartość pojemników. Jeśli odpady nie będą segregowane, Urząd wyda decyzję o podwyższeniu opłaty.

W dotychczasowych altankach nie zmieszczą się trzy pojemniki. Co zrobić?

Ponieważ opłata będzie naliczana niezależnie od ilości wyprodukowanych śmieci, istnieje możliwość organizowania wspólnych altan, wszędzie tam gdzie brakuje miejsca lub pojawi się taka konieczność.

Kto będzie pilnował śmietników przed lokatorami, którzy nie będą segregować odpadów?

Urząd Miasta, przy pomocy firm odbierających odpady, będzie kontrolować zawartość pojemników. Jeśli odpady nie będą segregowane, wbrew złożonej deklaracji, Miasto wyda decyzję o podwyższeniu opłaty na znacznie wyższą – za odbiór odpadów niesegregowanych. Odpowiedzialność za prowadzenie zbiórki selektywnej w odpowiedni sposób ciąży na wszystkich mieszkańcach danej nieruchomości. Podobnie, jak to jest dziś w krajach Europy Zachodniej, wkrótce będziemy motywować naszych współlokatorów do segregacji, tak abyśmy wspólnie mogli wnosić niższą opłatę.

Co ze śmietnikami przyulicznymi? Kto poniesie koszt odbioru odpadów?

Nowy system nie obejmie zarządców i właścicieli takich nieruchomości jak parki, zieleńce, bulwary, plaże, drogi publiczne, chodniki, czy przystanki. Odpady komunalne z terenu tych nieruchomości odbierane będą na dotychczasowych zasadach. Tereny te zarządzane są przez jednostki miejskie, w tym Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Terenów Publicznych oraz Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

Co w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?

Jeśli dana nieruchomość nie ma właściciela, bo na przykład toczy się postępowanie spadkowe, opłatę wnosi ta osoba, która w danej nieruchomości zamieszkuje lub wytwarza odpady komunalne, niezależnie od sytuacji prawnej lokalu.

Jak wygląda sprawa segregacji odpadów w budynkach ze zsypami?

Do zsypu wrzucać można jedynie odpady zmieszane, czyli wszystko to, czego nie można wydzielić do worka z „segregowanymi suchymi” i worka ze „szkłem opakowaniowym”. Posegregowane odpady należy wrzucić do odpowiednich pojemników – suche – kolor czerwony, szkło - kolor zielony.

Gdzie mogę poznać treść umów dotyczących odbioru odpadów?

Treść umów zawartych pomiędzy miastem stołecznym Warszawa, a firmami odbierającymi odpady komunalne dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

- Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 8 dzielnic m.st. Warszawy (Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Ursynów, Wawer, Wesoła i Wilanów).

- Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 10 dzielnic m.st. Warszawy (Białołęka, Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Targówek, Ursus, Włochy, Wola oraz Żoliborz).

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy - Opis Przedmiotu Zamówienia.