Przejdź do komentarzy

Pytania i odpowiedzi

Wpisz interesujące słowo, aby zawęźić listę

 

1. Jaki jest podział frakcji zgodnie z nowym systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obowiązującym w Warszawie od stycznia 2019 roku?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy od stycznia 2019 roku obowiązuje system zbiórki odpadów komunalnych w podziale na 5 frakcji:

a. papier (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – niebieski), napis ” papier”,

b. metale i tworzywa sztuczne (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – żółty), napis „metale i tworzywa sztuczne”,

c. szkło (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – zielony), napis „szkło”,

d. bio

• z gospodarstw domowych (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – brązowy), napis „bio”,

• z gastronomii i bioodpadów z targowisk (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – brązowy), napis „bio – gastronomia/ targowisko”,

e. odpady zmieszane (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – czarny); odpady pozostałe po wysegregowaniu pozostałych frakcji,

Dodatkowo:

f. dla odpadów zielonych (kolor worków lub naklejek informacyjnych – szary), napis „odpady zielone”,

g. do zbierania odpadów wielkogabarytowych – kolor dowolnie wybrany za wyjątkiem kolorów określonych powyżej, napis – „odpady wielkogabarytowe”.

2. Dlaczego obowiązują takie oznaczenia kolorystyczne pojemników oraz worków na odpady komunalne i czy są one ujednolicone w całym mieście?

Oznaczenia wynikają z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie wprowadza obowiązkową na terenie całego kraju jednolitą kolorystykę pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

Obecnie dopuszcza się stosowanie pojemników w innych kolorach, jeżeli zostały oznaczone właściwym kolorem naklejki wraz z opisem, od roku 2022 wszystkie pojemniki będą musiały być w odpowiednim kolorze zależnie od frakcji.

3. Na czym polega zmiana z segregacji odpadów z 3 pojemników na 5 pojemników

W nowym systemie segregacji odpady, które do tej pory trafiały do czerwonego pojemnika lub worka na „segregowane suche” zostają podzielona na dwie frakcje:

papier – trafiające do niebieskiego pojemnika lub worka,

metale i tworzywa sztuczne – trafiające do żółtego pojemnika lub worka.

Natomiast odpady, które trafiały do czarnego pojemnika na odpady „zmieszane” są podzielone na:

• odpady, które mogą trafić do frakcji bio (brązowy pojemnik lub worek),

• odpady zmieszane – których nie możemy wrzucić do żadnego innego pojemnika, a nie są one odpadami niebezpiecznymi.

4. Jak mam segregować odpady zgodnie z wytycznymi selektywnej zbiórki odpadów, obowiązującej od 2019 roku? Co wyrzucać do poszczególnych worków5

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, od 2019 r. segregujemy odpady na 5 pojemników:

a. do oznakowanego na niebiesko pojemnika lub worka wrzucamy papier, np.: czyste opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy,

b. do oznakowanego na żółto pojemnika lub worka wrzucamy metale i tworzywa sztuczne, np.: puste, zgniecione butelki plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), zgniecione puszki po napojach i żywności,

c. do oznakowanego na zielono pojemnika lub worka wrzucamy szkło, np.: opakowania szklane, w szczególności: puste butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach, puste opakowania po lekach,

d. do oznakowanego na brązowo pojemnika lub worka wrzucamy bioodpady, np.: odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, kości oraz tłuszczów zwierzęcych,

e. natomiast do oznakowanego czarnego pojemnika wyrzucamy odpady zmieszane, czyli tylko to czego udało się rozdzielić do wymienionych pojemników na odpady segregowane lub czego nie można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK.

Dodatkowo:

f. do oznakowanego na szaro pojemnika lub worka wrzucamy odpady zielone (odbiór od marca do listopada), np.: liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie

g. jako odpady wielkogabarytowe, np.: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów. Pamiętaj: zapytaj swojego administratora, gdzie znajdziesz miejsce przeznaczone do składowania odpadów wielkogabarytowych.

5. Jakich odpadów nie mogę wrzucać do pojemników na segregację?

Do pojemników przeznaczonych na segregację odpadów komunalnych NIE WOLNO WRZUCAĆ:

a. papier: zatłuszczonych opakowań z papieru, zużytych ręczników papierowych i chusteczek,

b. metale i tworzywa sztuczne: zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, puszek i pojemników po farbach, butelek po olejach samochodowych, opakowań po aerozolach, opakowań po olejach silnikowych, zatłuszczonego styropianu po żywności,

c. szkło: szkła stołowego, ceramiki, wyrobów ze szkła żaroodpornego, szkła okiennego, luster, szyb, żarówek świetlówek,

d. bioodpady: resztek mięsnych, kości oraz tłuszczy zwierzęcych, oleju jadalnego, ziemi i kamieni, odchodów zwierząt,

e. zmieszane: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, AGD, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i remontowych, odpadów zielonych, leków oraz chemikaliów.

Dodatkowo:

f. do odpadów zielonych: kamieni, popiołu, ziemi,

g. jako odpady wielkogabarytowe: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego (np.: starych pralek, lodówek), materiałów i odpadów budowlanych, remontowych, wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, ram okiennych, drzwi, niesprasowanych dużych kartonów, opon samochodowych.

6. Gdzie znajdę opracowane materiały dotyczące nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na 5 frakcji?

Na stronie glównej czysta.um.warszaw.pl, w zakładce "Materiały do pobrania" znajdują się:

• Plakat „Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku?”,

• Ulotka „Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku?”,

• Naklejka „Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku?”.

W zakładce znajdują się również materiały w językach innych niż polskie:

- język angielski

- język rosyjski

- język ukraiński

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy znajduje się w zakładce Podstawa prawna oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

7. W jaki sposób mieszkańcy mogą dowiedzieć się o działaniach związanych ze zmianą systemu segregacji?

KAMPANIA

M.st. Warszawa przygotowało kampanię informacyjną, która została podzielona na kilka części. Działania dot. promocji selektywnej zbiórki odpadów w podziale na 5 frakcji realizowane były realizowane za pośrednictwem prasy lokalnej, na monitorach w komunikacji miejskiej, na profilach społecznościowych Miasta Stołecznego, w outdoorze. na stronie www.czysta.um.warszawa.pl, jak i Galerii Multimedialnej na stacji metra Świętokrzyska.

• Od połowy grudnia do końca grudnia 2018 r. trwała pierwsza odsłona kampanii, która w niestandardowy sposób pokazywała odpady zmieszane trafiające do jednego kosza.

• W drugim etapie – od początku stycznia 2019 r. – warszawiacy są szczegółowo informowani o nowych zasadach segregacji.

Zachęcamy do śledzenia porad dot. selektywnej zbiórki w mediach społecznościowych – na oficjalnych profilach m.st. Warszawy pod hastagami: #SegregujNa5 oraz #RadyNaOdpady.

MATERIAŁY

W ramach działań M.st. Warszawa przygotowało materiały informacyjne nt. nowych zasad segregacji odpadów skierowane do mieszkańców, które są dostępne w wersjach online na stronie www.czysta.um.warszawa.pl w zakładce „Segregowanie Odpadów”:

• Plakat „Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku?”,

• Ulotka „Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku?”.

Materiały te, mieszkańcy oraz zarządcy nieruchomości mogą pobrać oraz w miarę potrzeb samodzielnie wydrukować. Gotowe komplety wydrukowanych materiałów zostały przekazane do warszawskich Urzędów Dzielnic, które zajmują się dystrybucją materiałów do mieszkańców.

8. Jakie są wymagania dotyczące segregowanych odpadów?

• Odpady należy wrzucać jedynie do odpowiednio oznakowanych pojemników.

• „Papier” należy zbierać w taki sposób, aby nie był zamoczony oraz zanieczyszczony – w szczególności resztkami żywności, tłuszczami, olejami czy farbami. Zanieczyszczony papier nie może być ponownie przetworzony.

• Opakowania wyrzuca się bez zawartości oraz resztek produktów, a ich wielkość powinno się minimalizować: odpady opakowaniowe z papieru, metali, tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe należy – w miarę możliwości – zgnieść przed ich włożeniem do pojemnika lub worka. Nie trzeba myć odpadów.

• Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać tylko to, czego nie udało się rozdzielić do pojemników na odpady segregowane lub czego nie można oddać do

PSZOK-u lub MPSZOK-u.

• Przeterminowane leki oraz termometry należy oddać do wybranych aptek bądź Punktu Selektywnego Zbieranie Odpadów Komunalnych – nie wolno wyrzucać ich do odpadów komunalnych.

• Odpady niebezpieczne trzeba oddać do PSZOK-ów bądź MPSZOK-ów – tych odpadów nie wolno wrzucać do pojemników na segregację ani wystawiać w altanach śmietnikowych.

• Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny można przekazać do PSZOK-u lub oddać w czasie zbiórek, które odbywają się na terenie całej Warszaw:

o Realizowane przez ElektroEko – partnera miasta – w soboty w godzinach 10:00 – 14:00; duży zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny tzw. elektroodpady może zostać odebrany także bezpłatnie z domu – szczegóły na stronie czysta.um.warszawa.pl oraz elektroeko.pl,

o Realizowany przez inne przedsiębiorstwa – lista firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych znajduje się na stronie tu.

9. Czy przed wyrzuceniem szklanych opakowań należy je myć? Co z kapslami?

Nie ma konieczności mycia szklanych butelek, słoików oraz opakowań, które wrzucamy do frakcji „szkło”. Z butelek oraz opakowań szklanych nie trzeba usuwać naklejek papierowych. Wystarczy opróżnić opakowania z pozostałości produktów.

Nie wolno natomiast wyrzucać opakowań z resztkami płynów czy jedzenia. Należy również pozbyć z nich zakrętek, kapsli – te powinny trafić do pojemnika na „metale i tworzywa sztuczne”.

10. Czy zrywać wieczka od jogurtów przed wrzuceniem do pojemnika „metale i tworzywa sztuczne”?

Jeżeli odpad, który jest przeznaczony do frakcji „metale i tworzywa sztuczne” składa się z kilku różnych surowców, np. plastikowy kubek od jogurtu ma aluminiowe wieczko, to powinno się oddzielić wieczko od kubeczka przed wrzuceniem do kosza na „metale i tworzywa sztuczne”.

11. Czy mokry papier nadaje się do niebieskich pojemników „papier”?

Ponowne przetworzenie papieru pozwala na uzyskanie makulatury, dzięki której można zaoszczędzić nie tylko wodę, ale również środowisko. Papier nadaje się do ponownego przetworzenia nawet do 7 razy – ale jest to możliwe tylko wtedy, kiedy do pojemnika na frakcję „papier” trafi czysty, suchy i niezabrudzony odpad. Dlatego też do tego pojemnika na nie wolno wyrzucać m.in.: zatłuszczonych opakowań z papieru, zużytych ręczników papierowych i chusteczek czy materiałów higienicznych.

12. Gdzie mogę oddać żywą choinkę po Świętach Boże Narodzenia?

Miasto Stołeczne Warszawy organizuje corocznie zbiórkę żywych drzewek świątecznych. Materiał ten stanowi wartościowy surowiec, dlatego liczymy na zaangażowanie mieszkańców miasta w tę akcję. Odbiory drzewek rozpoczynają się zazwyczaj w styczniu. Szczegóły akcji będą publikowane w aktualnościach na stronie.

13. Czy do pojemnika na bioodpady może trafić mięso i cytrusy?

Celem m.st. Warszawy jest nie tylko zagospodarowanie powstałych odpadów, ale również zapobieganie ich powstawania – w tym także niemarnowanie żywności. Dlatego odpady trafiające do pojemnika „bio” to powinny być resztki jedzeniowe kuchenne, których nie możemy już zjeść lub wykorzystać w inny sposób, np.: ogryzki, skórki z owoców (w tym także reszki z cytrusów), skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie czy zwiędłe kwiaty.

Do bioodpadów segregowanych przez mieszkańców (odpady kuchenne) nie wolno wrzucać resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego, w tym: mięsa, kości, tłuszczów zwierzęcych, ale także olei jadalnych. Dodatkowo, do bioodpadów nie wrzucamy: ziemi, kamieni oraz odchodów zwierzęcych.

14. Dlaczego warto segregować odpady zgodnie z nowym systemem selektywnej zbiórki?

KWESTIE ŚRODOWISKOWE:

• Prawidłowa segregacja odpadów pozwala na ograniczanie ilości odpadów, które trafiają na wysypiska i zanieczyszczają środowisko. Dzięki segregowaniu minimalizujemy zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.

• Pozyskiwanie wartościowych surowców wtórnych (z prawidłowo posegregowanych odpadów), które nadają się do powtórnego przetworzenia skutkuje mniejszym zużyciem zasobów naturalnych.

• Odpady traktowane jako zasoby, to droga do ograniczenia zużycia zasobów używanych w procesie produkcji.

• Recykling tworzyw sztucznych chroni nasze gleby i wody gruntowe. Proces rozkładu nieprzetworzonych odpadów może wynosić nawet kilka tysięcy lat, a porzucone odpady mogą uwalniać silnie trujące substancje.

• Co więcej – nie wszystkie odpady można wrzucić po prostu do konkretnych kontenerów, czy kosza na odpady zmieszane. Niektóre przedmioty czy urządzenia są wyprodukowane z udziałem związków chemicznych lub substancji, które są wyjątkowo szkodliwe dla środowiska. Dlatego w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi m.st. Warszawa umożliwia mieszkańcom m.in. bezpłatne oddawanie odpadów niebezpiecznych do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czy Mobilnych Punktów Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych.

KWESTIE SPOŁECZNE:

• Budowanie nowego modelu świadomych zakupów – ważne jest nie tylko co, ale także ile i w jakim opakowaniu kupujemy.

• Tworzenie nowych, atrakcyjnych form aktywności i zainteresowanie mieszkańców możliwościami efektywnego i twórczego wykorzystania zużytych przedmiotów (upcykling, czyli nadawanie drugiego życia starym przedmiotom, re-decorating).

15. Jak wygląda segregacja odpadów w budynkach ze zsypami?

Do zsypu wrzucać można jedynie odpady zmieszane, czyli to, czego nie można wydzielić do pozostałych 4 frakcji odpadów: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz bio. Posegregowane odpady należy wrzucić do odpowiednich pojemników, zgodnie z ich opisami.

16. Czy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy był konsultowany z mieszkańcami stolicy?

Tak. Przyjęcie uchwały zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi, które miały na celu poinformowanie mieszkańców o zmianie szczegółowych zasad zbierania odpadów komunalnych oraz zebranie opinii od mieszkańców, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych na temat nowego sposobu zbiórki odpadów.

Oprócz możliwości przesłania uwag drogą listową i elektroniczną, odbywały się również ogólnomiejskie spotkania informacyjno-konsultacyjne.

Uwagi mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz pozostałych zainteresowanych stron zgłoszone podczas spotkań zostały zebrane i poddane analizie.

17. Jakie zmiany zostały wprowadzone w wyniku konsultacji społecznych z mieszkańcami?

Zgodnie z uwagami mieszkańców, Rada Warszawy przyjęła następujące zmiany w Regulaminie:

• wydłużenie okresu odbioru odpadów zielonych: od marca do listopada,

• możliwość zbierania odpadów w zabudowie jednorodzinnej w pojemnikach po zadeklarowaniu takiego sposobu za pośrednictwem 19115,

• obowiązek mycia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 4 razy w roku (co 3 miesiące) przez firmę odbierająca odpady komunalne,

• możliwość stworzenia wspólnego miejsca gromadzenia odpadów dla kilku nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych konsultacji społecznych oraz zmian znajdują się w aktualności z dnia 13 lutego 2018 r..

18. Czy w związku z wejściem w życie nowych zasad dot. segregacji odpadów Miasto zaopatrzy mieszkańców (zabudowa wielolokalowa, nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, domy jednorodzinne) w nowe pojemniki na śmieci?

Pojemniki oraz worki na odpady komunalne będą dostarczane przez firmę, która będzie odbierać odpady komunalne. Pojemniki na nowe frakcje będą podstawiane sukcesywnie w poszczególnych dzielnicach.

Jeśli dotychczasowe pojemniki są w dobrym stanie technicznym oraz sanitarnym zostaną wykorzystane w nowym systemie. Dla szkła oraz odpadów zmieszanych z dotychczasowymi oznaczeniami, a dla pozostałych frakcji z nowymi oznaczeniami.

W razie potrzeby dostawienia konkretnej ilości nowych pojemników, należy zgłaszać poprzez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (stronę internetową, aplikację mobilną lub telefon), zgodnie z §6 uchwały Nr LXI/1632/2018 Rady m.st Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów.

19. Dlaczego kolory pojemników są nieprawidłowe? Zgodnie z nowymi zasadami segregacji odpadów komunalnych miały być w kolorach: niebiskim, żółtym, zielonym itd. W mojej altanie dalej są w kolorze czarnym lub czerwonym.

Pojemniki, które były wykorzystywane do tej pory przez firmy odbierające odpady komunalne będą dalej używane w altanach śmietnikowych – oczywiście, jeśli ich stan na to pozwala. Informacja o tym, do jakiej frakcji należy wrzucać odpady zależna jest od opisu na pojemniku (np. naklejki znajdującej się na nim).

Może się zdarzyć, że kolor pojemnika nie jest taki sam, jak kolor naklejki znajdującej się na nim – wtedy zawsze należy kierować się wytycznymi zależnymi od naklejek. Np. pojemnik czerwony wykorzystywany w poprzednim systemie segregacji został oznakowany obecnie jako frakcja „metale i tworzywa sztuczne” – to według tych wytycznych należy wrzucać do niego odpowiednie rodzaje odpadów.

Obecnie dopuszcza się stosowanie pojemników w innych kolorach, jeżeli zostały oznaczone właściwym kolorem naklejki wraz z opisem, od roku 2022 wszystkie pojemniki będą musiały być w odpowiednim kolorze zależnie od frakcji.

20. Czy wszystkie pojemniki zostaną wymienione na nowe?

Część pojemników, z których obecnie korzystają firmy odbierające odpady komunalne dalej będzie wykorzystywana – oczywiście, jeśli ich stan na to pozwala.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, firma ma obowiązek mycia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 4 razy w roku (co 3 miesiące).

21. Mieszkam w domu jednorodzinnym i chcę zbierać odpady w pojemnikach. Co mam zrobić i jak długo będę czekał?

Jeżeli mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy do tej pory segregowali odpady komunalne do worków, chcą zdecydować się na segregację do pojemników, to należy zgłosić takie zapotrzebowanie do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (stronę internetową, aplikację mobilną lub telefon). Informacja o terminie dostawienia pojemników zostanie przekazana po weryfikacji zgłoszenia. W takim wypadku dla danego domu jednorodzinnego będzie obowiązywał już system segregacji od padów do pojemników – nie ma możliwości podziału częściowego na pojemniki oraz worki.

22. Altany śmietnikowe mają swoją pojemność i w niektórych przypadkach przy obecnym stanie dostawienie 2 dodatkowych pojemników jest niemożliwe. Czy obecne pojemniki zostaną zastąpione mniejszymi tak, aby wszystko się mogło zmieścić?

Zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcy nieruchomości wielolokalowych mogą elastycznie zarządzać wielkością pojemników znajdujących się w ich altanach tak, aby dostosować ilość pojemników obowiązujących w nowym systemie segregacji odpadów komunalnych do wielkości altan śmietnikowych.

W razie potrzeby dostawienia konkretnej ilości nowych pojemników, należy zgłaszać poprzez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (stronę internetową, aplikację mobilną lub telefon), zgodnie z §6 uchwały Nr LXI/1632/2018 Rady m.st Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów.

23. Czy pojemniki będą oznaczone w sposób czytelny dla użytkowników, żeby wiedzieli jaki rodzaj odpadów należy do nich wrzucać?

Zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1631/2018 Rady m.st Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, pojemniki do zbierania odpadów powinny być oznaczone odpowiednim kolorem oraz odpowiednio oznakowane widocznym napisem określającym ich przeznaczenie. Dopuszczalne jest stosowanie pojemników w innych kolorach, niż określone w Regulaminie, jednakże każdorazowo pojemnik musi być oznaczony naklejką w kolorze właściwym dla danej frakcji odpadów.

Dodatkowo, informacje dotyczące przykładów odpadów, które należy wrzucać do konkretnych pojemników oraz worków znajdują się w materiałach komunikacyjnych nt. nowych zasad segregacji odpadów:

• przygotowanych przez Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi m. st. Warszawy, które są dostępne zarówno w formie elektronicznej przygotowanej do pobrania i samodzielnego druku przez zarządców nieruchomości i mieszkańców, jak i w postaci gotowych wydruków dostarczonych do Urzędów Dzielnic:

- Plakat „Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku?”,

- Ulotka „Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku?”,

• w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od 2019 roku; pierwszy etap kampanii wystartował 15 grudnia; czas trwania jest zaplanowany do końca marca 2019 r.

24. Co robić w sytuacji, gdy śmieci nie są wywiezione? Gdzie zgłosić ten problem?

Wszelkie problemy dotyczące jakości usług firm odbierających odpady z terenu Miasta należy zgłaszać pod numer Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Można również skorzystać z zakładki „Zgłoś problem" na stronie czysta.um.warszawa.pl.

25. Jak osoby mieszkające w małych mieszkaniach np. w kawalerkach mają sobie radzić z miejscem na 5 koszy na segregacje odpadów?

Zachęcamy do rozsądnych zakupów i ograniczenia ilości produkowanych odpadów. Przemyślane i zaplanowane wcześniej zakupy oraz kupowanie tych produktów, które rzeczywiście są nam potrzebne to nie tylko oszczędność pieniędzy i czasu, ale wyraz naszej troski o środowisko.

Proponujemy, żeby odpady jak szkło, metale i tworzywa sztuczne trzymać w jednym pojemniku i segregować dopiero w altanie śmietnikowej przed wrzuceniem do właściwych pojemników. Papier można trzymać np. w papierowej torbie, która zajmie mniej miejsca i będzie mogła być wraz z zawartością przetworzona.

Zależy nam, żeby jak najmniej odpadów trafiało do pojemnika na odpady zmieszane.

26. Jakie będą częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od 2019 roku?

Od 1 stycznia 2019 r. śmieci są odbierane od mieszkańców m.st. Warszawy według następujących zasad (minimalna częstotliwość odbioru):

zabudowa jednorodzinna:

• papier – co cztery tygodnie,

• metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,

• szkło – co cztery tygodnie,

• odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,

• bio – co tydzień,

• odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,

• odpady zmieszane – co dwa tygodnie;

zabudowa wielolokalowa:

• papier – co dwa tygodnie,

• metale i tworzywa sztuczne – co dwa tygodnie,

• szkło – co cztery tygodnie,

• odpady wielkogabarytowe – co cztery tygodnie,

• bio – co tydzień,

• odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co tydzień

• odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu;

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, gdzie powstają odpady komunalne:

• papier – co cztery tygodnie,

• metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,

• szkło – co cztery tygodnie,

• odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,

• bio – co tydzień,

• bio–gastronomia/targowisko – dwa razy w tygodniu,

• odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,

• odpady zmieszane – co dwa tygodnie.

27. Co z odpadami wielkogabarytowymi, starym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz innymi odpadami? Gdzie należy je oddawać?

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

• Będą odbierane w ramach zbiórek akcyjnych, zależnie od harmonogramu danego operatora.

• Więcej szczegółów dotyczących rodzaju odpadów wielkogabarytowych, znajduje się w ulotce informacyjnej „Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku?”.

• Dodatkowo, w okresie poświątecznym organizowana będzie zbiórka żywych choinek w ramach akcji Ciepło z natury. Choinki bez dekoracji, stojaka czy doniczki należy umieścić w kontenerze na odpady wielkogabarytowe lub w wyznaczonym miejscu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych przy altanie śmietnikowej. Dzięki recyklingowi choinek zmniejszy się produkcja CO2 na terenie miasta Warszawy. Choinki zostaną przemienione w zielone paliwo. Ocenia się, ze ten sposób postępowania pozwala 5-krotnie zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

- Więcej informacji nt. zbiórki choinek w pytaniu nr 15.

SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Mieszkańcy Warszawy mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny w następujący sposób:

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

• Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), można przywieźć mały oraz duży sprzęt. Małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, których żaden z wymiarów zewnętrznych nie przekracza 25 cm (np. czajnik, suszarka) można oddać również do Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzn. MPSZOK).

• Na stronie głównej czysta.um.warszawa.pl w zakładce PSZOK, znajdują się szczegółowe informacje dot. PSZOK oraz MPSZOK, w tym harmonogramów pracy MPSZOK, rodzaju odbieranych odpadów oraz lokalizacji:

- informacja dla mieszkańców w zakresie korzystania z PSZOK,

- informacja dla mieszkańców w zakresie korzystania z MPSZOK,

- wykaz lokalizacji punktów zbierania odpadów komunalnych problematycznych

- broszura informacyjna #ecopoukładani Wszystko co powinieneś wiedzieć o PSZOK-ach.

2. ElektroEko

• Na podstawie porozumienia o współpracy m.st. Warszawa z firmą ElektroEko mieszkańcy stolicy mogą również bezpłatnie oddania elektroodpadów:

- w punktach zbierania – w każdej dzielnicy Warszawy w soboty w godzinach 10:00 – 14:00 w oznakowanych punktach mieszkańcy mają możliwość oddania elektrośmieci,

- bezpośrednio z domów – usługa dotyczy dużych elektrośmieci (np. pralek, lodówek, zmywarek, telewizorów pow.24 cali), ale przy tej okazji może być zabrany również mały sprzęt.

• Szczegółowe informacje dotyczące adresów punktów zbierania oraz szczegółów dot. odbioru z domu znajdują się na podstronie Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

PRZETERMINOWANE LEKI ORAZ TERMOMETRY RTĘCIOWE

• Akcje zbiórki przeterminowanych leków oraz termometrów rtęciowych przeprowadzane są w wyznaczonych aptekach. Ich lista znajduje się na podstronie Punkty zbiórki przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych.

28. Co z odpadami remontowymi – kto je odbierze?

Odpady z remontów (w tym gruz) wytworzone przez przedsiębiorców budowalno-remontowych nie są odpadami komunalnymi. Zgodnie z prawem, to firma realizująca remont powinna zapewnić kontener przeznaczony na ten cel i po zakończeniu prac wywieźć go we własnym zakresie w ramach wykonywanej usługi.

W przypadku prowadzenia remontu samodzielnie należy powstałe odpady remontowe zawieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK).

30. Jakie są obecnie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w m.st. Warszawa

Decyzją Rady m.st. Warszawy od dnia 1 marca 20120 roku obowiązywać będą nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Obowiązuje system ryczałtowy, zgodnie z którym mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą płacić 65 zł / mies. od gospodarstwa, a zamieszkujący domy jednorodzinne 94 zł / mies. Osoby w trudnej sytuacji finansowej otrzymają wsparcie.

Informacje dot. wysokości opłat, deklaracji oraz pomocy osłonowej znajdują się na w aktualności na stronie czysta.um.warszawa.pl.

34. Do kiedy muszę zapłacić za odbiór odpadów?

Opłaty należy dokonywać do 28 dnia każdego miesiąca. Każda osoba składająca deklarację w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy otrzymuje swój indywidualny numer rachunku bankowego, na który wnosi opłaty. Wpłat można również dokonywać na rachunek ogólny, dedykowany dla danej dzielnicy.

Płatności można uregulować przelewem, gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także – bez prowizji – w wybranych placówkach pocztowych.

35. Co w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym? Kto płaci za odpady?

W przypadku braku możliwości ustalenia właściciela nieruchomości, zobowiązanym do złożenia deklaracji jest podmiot władający nieruchomością.

37. Czy segregacja odpadów zgodnie z podziałem na 5 frakcji jest obowiązkowa?

Obecnie przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewidują obowiązku segregacji odpadów komunalnych.

Niezależnie od tego Miasto będzie zachęcało mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów i informowało mieszkańców nt. korzyści z tego wynikających.

40. Chcę złożyć powtórnie deklarację. Jakie pole zaznaczam w formularzu deklaracji: „deklaracja” czy „nowa deklaracja”?

W przypadku składania kolejnej deklaracji (np. z powodu aktualizacji danych lub zmiany obowiązujących stawek) należy zaznaczyć pole „nowa deklaracja”.

43. Jakie są moje obowiązki jako mieszkańca budynku wielorodzinnego?

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są składane przez właścicieli nieruchomości w przypadku budynków wielolokalowych są to osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w przypadku (zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, profesjonalnych zarządców nieruchomości, którym delegowano obowiązki w przedmiotowym obszarze).

Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych, składają jedynie oświadczenie swoim spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym lub zarządcom nieruchomości, co do liczby osób mieszkających w danym lokalu. Przykład takiego oświadczenia znajduje się na stronie:

http://czysta.um.warszawa.pl/documents/87484/0/oswiadczenie.pdf

44. Jakie są obowiązki zarządu wspólnoty lub spółdzielni?

Należy zbierać informacje od swoich mieszkańców, dotyczące liczby osób zamieszkujących w mieszkaniach oraz sposobu zbierania odpadów (selektywnie albo nieselektywnie). Następnie trzeba złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które dany zarząd posiada we władaniu. Termin wnoszenia do urzędu opłaty za gospodarowanie odpadami upływa z 28. dniem każdego miesiąca. Ponadto zarząd jest zobowiązany aktualizować deklaracje zgodnie z przekazywanymi przez mieszkańców danymi oraz umożliwić firmie odbierającej odpady ich odbiór.

45. Czy zarząd wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej musi składać deklarację za swoich lokatorów czy mogą oni złożyć je indywidualnie do Urzędu Dzielnicy?

Przepis art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obecnie stanowi, że „jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową”.

Powyższe oznacza brak możliwości składania deklaracji indywidualnie przez mieszkańców nieruchomości.

W przypadku tzw. małej wspólnoty mieszkaniowej – jeśli w budynku wielolokalowym wyodrębniono nie więcej niż 7 lokali – obowiązek złożenia deklaracji obciąża wspólnotę mieszkaniową. Jeśli taka wspólnota nie powołała zarządu, ani zarządcy, wówczas obowiązek złożenia jednej deklaracji ciąży na wszystkich członkach wspólnoty mieszkaniowej.

46. Kto ponosi odpowiedzialność karno-skarbową za fałszywe informacje w deklaracjach?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości (w tym także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), bądź osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną. Składane deklaracje powinny być wypełnione zgodnie z najlepszą wiedzą składającego deklarację, a ewentualna odpowiedzialność karna możliwa jest jedynie za zawinione działanie, wobec czego dochowanie należytej staranności przez podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji uwalnia od ponoszenia odpowiedzialności karnej.

47. Pytanie o wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji. Czy dokumenty te trzeba dostarczyć do urzędów dzielnic wraz z deklaracją, czy też dopiero na żądanie urzędu?

Do urzędu dzielnicy należy dostarczyć jedynie wypełnioną deklarację.

48. Kto powinien składać deklaracje w budynku tzw. małej wspólnoty (poniżej 7 lokali), który nie ma zarządu? Czy każdy właściciel mieszkania osobno, za swój lokal?

W przypadku tzw. małej wspólnoty mieszkaniowej – jeśli w budynku wielolokalowym wyodrębniono więcej, niż 7 lokali - obowiązek złożenia deklaracji obciąża zarząd wspólnoty. Jeśli taka wspólnota nie powołała zarządu, ani zarządcy, wówczas obowiązek złożenia jednej deklaracji ciąży na wszystkich członkach wspólnoty mieszkaniowej.

49. Co ze śmietnikami przyulicznymi? Kto poniesie koszt odbioru odpadów?

System gospodarki odpadami komunalnymi nie obejmuje zarządców i właścicieli takich nieruchomości jak parki, zieleńce, bulwary, plaże, drogi publiczne, chodniki, czy przystanki. Odpady komunalne z terenu tych nieruchomości odbierane są na zlecenie podmiotów zarządzających tymi terenami, w tym np. Zarządu Oczyszczania Miasta, Zarządu Terenów Publicznych.

50. Czy w związku z inwentaryzacją Punktów Odbioru Odpadów (Miejsc Gromadzenia Odpadów) planowane jest przypisanie ich do właściciela nieruchomości, czy nadal miejsca gromadzenia odpadów będą powiązane z adresem nieruchomości?

MGO – zgodnie z prawem miejscowym – jest przypisane do adresu nieruchomości.