Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zapoznaj się z polityką prywatności.Zamknij

Przejdź do komentarzy

Akty prawne

     Obowiązujące

1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.) Tekst ustawy2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992) Tekst ustawy3. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. Warszawy Uchwała nr XIV/292/2015 z 9-07-20154. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów Uchwała nr XIV/293/2015 z 9-07-20155. Uchwała Rady m.st. Warszawy z 12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności Uchwała nr V/85/2015 z 12-02-20156. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała nr XXXI/787/2016 z 07-07-20167. Uchwała Rady m.st. Warszawy z 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała nr XXXI/788/2016 z 07-07-20168. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała nr XXXVII/949/2012 z 31-05-20129. Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw10. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw11. Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 8 dzielnic m.st. Warszawy (Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Ursynów, Wawer, Wesoła i Wilanów) Treść umów12. Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 10 dzielnic m.st. Warszawy (Białołęka, Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Targówek, Ursus, Włochy, Wola oraz Żoliborz) Treść umów13. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy - Opis Przedmiotu Zamówienia Treść dokumentu
14. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.:

 
1. Uchwała nr LXI/1631/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy (z wyjątkiem § 2 uchwały oraz § 15 ust. 2 załącznika do uchwały, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, czyli 26 marca 2018 roku)http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2018/1968/

 
2. Uchwała nr LXI/1632/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów: http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2018/1970/

Uchwały archiwalne:

1. Uchwała Rady m.st. Warszawy z 7 marca 2013 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności Uchwała nr LI/1497/2013 z 07-03-2013

2. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. Warszawy Uchwała nr XLIX/1366/2013 z 17-01-2013

3. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie określenia sposobu zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Uchwała nr XLIX/1365/2013 z 17-01-2013

4. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała nr LI/1499/2013 z 07-03-2013

5. Uchwała Rady m.st. Warszawy z 7 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała nr LI/1498/2013 z 07-03-2013