Przejdź do komentarzy

Punkty zbiórki przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych

Przeterminowane leki i termometry rtęciowe to odpady niebezpieczne. Należy je wrzucać do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników znajdujących się w wybranych aptekach na terenie m.st. Warszawy
 

 Wykaz aptek prowadzących zbiórkę przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych (stan na 20 października 2016 r.)