Przejdź do komentarzy

Harmonogram

   
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy system odbioru odpadów komunalnych. Mieszkańcy segregują odpady na pięć pojemników.

Prosimy właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie tych dzielnic o zapoznanie się z harmonogramami odbioru: