Przejdź do komentarzy

Formularze i druki deklaracji

Do prawidłowego działania aktywnych formularzy pdf, potrzebny jest program Adobe Reader, który można pobrać ze strony producenta  Adobe Reader

Jeżeli chcesz otworzyć aktywny formularz w przeglądarce  Chrome, sprawdź tutaj jakie powinny być ustawienia. 

Jeżeli chcesz otworzyć aktywny formularz w przeglądarce  Firefox, sprawdź tutaj jakie powinny być ustawienia.

Wzory deklaracji obowiązujące od 30.07.2016 r.

Wzory deklaracji - wersja do wypełnienia w formie elektronicznej i wydruku

Deklaracja D-ZW (dotyczy właścicieli i zarządców nieruchomości wielolokalowej, na której zamieszkują mieszkańcy):

 Deklaracja D-ZW  Załącznik A-ZW

Deklaracja D-M (dotyczy właścicieli i zarządców nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują - nieruchomości zarówno mieszkalnej jak i użytkowej):

 Deklaracja D-M  Załącznik A-M

Deklaracja D-N (dotyczy właścicieli i zarządców nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - nieruchomość wyłącznie użytkowa):

 Deklaracja D-N  Załącznik A-N

Deklaracja D-ZJ (dotyczy właścicieli i zarządców domów jednorodzinnych):

 Deklaracja D-ZJ  Załącznik A-ZJ


Wzory deklaracji - wersja do wydruku i odręcznego wypełnienia 

Deklaracja D-ZW (dotyczy właścicieli i zarządców nieruchomości wielolokalowej, na której zamieszkują mieszkańcy):

Deklaracja D-ZW  Załącznik A-ZW 

Deklaracja D-M (dotyczy właścicieli i zarządców nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują - nieruchomości zarówno mieszkalnej jak i użytkowej):

 Deklaracja D-M  Załącznik A-M

Deklaracja D-N (dotyczy właścicieli i zarządców nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - nieruchomość wyłącznie użytkowa):

 Deklaracja D-N  Załącznik A-N

Deklaracja D-ZJ (dotyczy właścicieli i zarządców domów jednorodzinnych):

 Deklaracja D-ZJ  Załącznik A-ZJ

 


Wzory deklaracji obowiązujące do 29.07.2016 r.
 

Deklaracja D-ZW (dotyczy właścicieli i zarządców nieruchomości wielolokalowej, na której zamieszkują mieszkańcy):

 Deklaracja D-ZW  Załącznik A-ZW  Przykład wypełnienia deklaracji  Przykład wypełnienia załącznika

Deklaracja D-M (dotyczy właścicieli i zarządców nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują - nieruchomości zarówno mieszkalnej jak i użytkowej):

 Deklaracja D-M  Załącznik A-M  Przykład wypełnienia deklaracji  Przykład wypełnienia załącznika

Deklaracja D-N (dotyczy właścicieli i zarządców nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - nieruchomość wyłącznie użytkowa):

 Deklaracja D-N  Załącznik A-N  Przykład wypełnienia deklaracji  Przykład wypełnienia załącznika

Deklaracja D-ZJ (dotyczy właścicieli i zarządców domów jednorodzinnych):

 Deklaracja D-ZJ  Załącznik A-ZJ  Przykład wypełnienia deklaracji  Przykład wypełnienia załącznika

 

UCHWAŁA RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 12 CZERWCA 2013 R. W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK

 

Oświadczenie mieszkańca budynku mieszkalnego wielolokalowego, które należy przedłożyć zarządcy nieruchomości, wspólnocie lub spółdzielni mieszkaniowej:

Przykład oświadczenia