Przejdź do komentarzy

Aktualności

« Wstecz

Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Warszawie

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy został dostosowany do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO). Od poniedziałku, 19 sierpnia 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy, za wyjątkiem dwóch (§ 13 ust. 2 i § 17 ust. 4 i 4a), które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego [Dz. Urz. z dnia 19 lipca 2019 r., poz. 9007]).

W nowym Regulaminie czystości i utrzymania porządku na terenie m.st. Warszawy pojawiły się następujące zapisy:
- zasady ogólne o rodzaju i pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (w tym o pojemnikach podziemnych i półpodziemnych oraz prasokontenerach);
- ustalenie odpowiedniej pojemności i liczbie worków uwzgledniających minimalną częstotliwość odbiorów;
- zasady związane z częstotliwością i sposobem pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
Dodatkowo:
- odbiór odpadów komunalnych odbywa się codziennie, za wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godzinach pomiędzy 6:00 a 22:00, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości;
- wykaz odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, a także przyjmowanych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów i w Mobilnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów, jak i również innych nieodpłatnych punktów przyjmujących odpady komunalne znajduje się na stronie internetowej m.st. Warszawy www.czysta.um.warszawa.pl;
- pojemniki do gromadzenia odpadów zielonych, wielkogabarytowych i kontenerów typu dzwon nie muszą być wyposażone w pokrywę;
- odpady zielone oraz wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości zawsze selektywnie;
- bioodpady oraz odpady zielone, wytworzone na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, mogą być zagospodarowane w przydomowych kompostownikach.
 
Uchwała wraz z Regulaminem opublikowana jest na stronie czysta.um.warszawa.pl w zakładce >> Podstawa prawna

 
  

  

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zapoznaj się z polityką prywatności.